Wednesday, December 2, 2015

SOLAT TAHAJJUD

Soalan:

Assalamualaikum Ustazah.. saya ada soalan mengenai solat tahajud. Adakah harus kita tidur dahulu sebelum solat tahuajud. Bagaimana dengan orang yg ada masalah susah nak tidur ye ustazah?

Melalui pembacaan di Internet, ada perbezaan pendapat ye ustazah..

Boleh ustazah terangkan lebih lanjut? Kalau usatazah boleh beri link yg ada penjelasan yg baik pun ok ustazah
smile emoticon

Jzkk ustazah

Jawapan:

Wa’alaikukumussalam wrwb.

Perintah supaya melakukan solat tahajjud terdapat di dalam firman Allah yang bermaksud: “Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji.” (Al-Isra’:79)

Menurut ar-Razi di dalam kitabnya Mafatih al-Ghaib, tahajjud membawa maksud solat malam atau qiamullail sebagaimana yang disebut di dalam ayat: “Wahai orang yang berselimut!. Bangunlah pada waktu malam, selain dari sedikit masa (yang tak dapat tidak untuk berehat), Iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu, Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya dan bacalah Al-Quran dengan "Tartil".” (Al-Muzammil:1-4)
Tahajjud berasal daripada perkataan hajada bermakna tidur dan berjaga malam (perkataan yang mempunyai dua makna yang berlawanan, iaitu makna tidur dan juga makna jaga). Dikatakan juga bahawa makna tahajjud adalah bangkit daripada tidur untuk mengerjakan solat. Maka solat itu dinamakan solat tahajjud. Ada yang berkata, tahajjud adalah berjaga malam dengan meninggalkan tidur. Orang yang berjaga malam itu disebut mutahajjid kerana dia melemparkan atau mencampakkan tidur dari dirinya.


Namun untuk melakukan solat malam atau qiamullail tidak disyaratkan tidur terlebih dahulu. Waktu solat malam bermula daripada selepas solat isya’ hingga masuk waktu subuh. Waktu yang paling afdhal adalah pada akhir malam. Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Sesiapa yang takut dia tidak akan bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di awalnya. Dan sesiapa yang sangat ingin bangun di akhir malam, hendaklah dia witir di akhirnya kerana sesungguhnya solat di akhir malam itu disaksikan. Dan itu lebih afdhal.” Riwayat Muslim.

Wednesday, November 11, 2015

HUKUM SENTUH KEMALUAN

Soalan:

Salam. Ustazah, saya mohon penjelasan tentang hukum menyentuh kemaluan, adakah membatalkan wudhuk atau tidak? Ada yang mengatakan tidak batal wudhuk kalau kita basuh dan gosok kemaluan anak yang kencing atau berak. Betul ke ustazah? Terima kasih.

Jawapan:

Wassalam.

Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhuk di sisi Mazhab Hanafi. Mereka berpegang kepada hadis yang diriwayatkan daripada Tolq bin Ali r.a. bahawa seseorang bertanya Nabi s.a.w. "Seorang lelaki menyentuh kemaluannya, adakah dia wajib mengambil wudhuk?" Baginda menjawab: "Sesungguhnya ia (kemaluan) adalah sebahagian daripada anggota kamu." Riwayat Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasae, Ibn Majah.
Diriwayatkan juga daripada Umar, Ali, Ibn Masud, Ibn Abbas, Zaid bin Thabit, 'Imran bin Husoin, Huzaifah bin al-Yaman, Abu Darda' dan Abu Hurairah r.'anhum ajma'ein bahawa mereka tidak menjadikan sentuh kemaluan itu sebagai hadas. Ertinya menyentuh kemaluan tidak menjadikan mereka wajib mengambil wudhuk.

Mazhab-mazhab selain Hanafi semuanya berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudhuk. Namun, terdapat perbezaan dari segi pecahan ditilnya seperti berikut:

1.     Mazhab Maliki – lelaki menyentuh zakarnya batal wudhuk tetapi tidak batal jika dia menyentuh dubur sama ada dengan sengaja atau tidak. Syarat batal adalah sentuh atau pegang dengan tapak tangan bahagian depan termasuk jari-jari. Tidak batal jika sentuh dengan tapak tangan bahagian belakang. Kanak-kanak menyentuh zakarnya tidak batal. Begitu juga tidak batal perempuan yang menyentuh farajnya walaupun dia memasukkan jari ke dalam faraj. Tidak batal juga seseorang (lelaki atau perempuan) yang menyentuh kemaluan orang lain; kanak-kanak atau dewasa.
Dalil mereka ialah hadis yang bermaksud: "Sesiapa yang menyentuh zakarnya, maka janganlah dia solat sehingga dia berwudhuk." Riwayat kebanyakan ahli hadis. Juga hadis yang bermaksud: "Sesiapa yang memegang zakar dengan tangannya tanpa beralas, maka wajib ke atasnya wudhuk." Riwayat Ahmad dan Ibn Hibban
Hadis-hadis di atas menyebut sentuh atau pegang zakar sendiri. Maka mereka menghadkan kepada apa yang disebutkan di dalam hadis itu sahaja.
2.     Mazhab Syafi'ei – batal wudhuk dengan menyentuh kemaluan anak Adam, sama ada qubul atau dubur, kemaluan sendiri atau orang lain, lelaki atau perempuan, orang yang hidup atau mati dengan syarat sentuh dengan tapak tangan bahagian depan termasuk jari-jari.
3.     Mazhab Hanbali – sama seperti Mazhab Syafi'ei. Namun mereka tidak mensyaratkan sentuh dengan tapak tangan bahagian depan, batal wudhuk walaupun sentuh dengan tapak tangan bahagian belakang.
Dalil bagi Mazhab Syafi'ei dan Hanbali adalah kedua-dua Hadis yang disebut di atas, yang diriwayatkan daripada Busrah binti Sofwan dan Ummu Habibah r.'anhuma: "Sesiapa yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudhuk." Dan ada yang meriwayatkan dengan lafaz "Sesiapa yang menyentuh farajnya, maka hendaklah dia berwudhuk." Dan terdapat hadis yang diriwayatkan daripada 'Amru bin Syu'aib daripada ayahnya dan daripada datuknya: "Mana-mana lelaki yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudhuk. Dan mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluan, hendaklah dia berwudhuk." Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi.

Dr. Wahbah az-Zuhaili berkata, pada saya pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur kerana hadis Tolq bin Ali adalah dhaif di sisi beberapa orang ahli hadis. Sebahagian mereka berkata hadis itu mansukh.


Petikan daripada kitab, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr Wahbah az-Zuhaili, j 1, hal 370 - 372

Sunday, October 11, 2015

SOLAT HAJAT, TASBIH DAN TAUBAT

SOALAN:

Assalamualaikum ustazah. Nk tanya, solat hajat,solat tasbih,solat taubat tu mmg ada ya ustazah?

JAWAPAN:

Waalaikumussalam wrwb.

Solat Hajat:
Daripada Abdullah bin Abi Aufa r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda maksudnya: “Sesiapa yang mempunyai hajat daripada Allah atau daripada seseorang anak Adam, hendaklah dia berwuduk, maka perelokkanlah wuduknya, kemudian hendaklah dia menunaikan solat dua rakaat. Kemudian hendaklah dia memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi s.a.w. kemudian hendaklah dia berdoa … (lafaz doa seperti yang terdapat di dalam buku-buku doa)..” Riwayat at-Tirmizi, Ibn Majah dan lain-lain.
Ulamak menamakan solat ini sebagai solat hajat.
Di kalangan ulamak terdapat perselisihan pendapat dari segi keharusan beramal dengan hadis ini disebabkan perselisihan mereka dari segi statusnya sama ada sahih atau sebaliknya.
Sebahagian berpendapat tidak harus diamalkan dan sebahagian berpendapat harus beramal dengannya kerana dua sebab:
i.                Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur yang boleh menjadi penguat antara satu sama lain
ii.               Dalam hal-hal yang berkaitan dengan fadhilat atau kelebihan amal, boleh beramal dengan hadis dhaif selagi mana tidak bercanggah dengan nas yang lebih sahih. Inilah yang dipegang oleh majority ulamak.

Solat Tasbih:
Fuqahak berbeza pendapat dari segi hukum solat tasbih sama ada ia disunatkan atau tidak. Jumhur berpendapat ia disunatkan kerana banyak riwayat mengenainya, walaupun terdapat beberapa kelemahan dari segi sanad periwayatannya namun ia menjadi penguat antara satu sama lain. Majority ulamak dari kalangan salaf melakukannya dan ia diikuti oleh umat Islam generasi demi generasi sehingga kini.

Solat Taubat:

Ali r.a. berkata: “Abu Bakar menceritakan kepadaku, dan telah benarlah Abu Bakar r.a. yang berkata: “Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersaba (maksudnya): “Tiada seorang hambapun yang melakukan dosa, lalu dia bersuci dengan sebaiknya kemudian dia melakukan solat dua rakaat, kemudian dia beristighfar memohon ampun daripada Allah, kecuali Allah akan mengampunkannya.” Kemudian baginda s.a.w. membaca ayat ini yang bermaksud: “Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).” (Aali ‘Imran:135) Riwayat Ahmad dan lain-lain.

Saturday, September 19, 2015

SOLAT - ANTARA BERJAMAAH DENGAN AWAL WAKTU

SOALAN:

Assalamualaikum ustazah,

Saya ingin bertanya tentang solat.
Solat di awal waktu dan solat berjemaah
yang mana perlu diutamakan?
Saya hendak solat berjemaah tetapi kawan2 macam lengah2kan atau kadanga2 buat kerja lain dulu baru nak solat
kdg2, saya solat ja dulu...kdg2 saya tunggu mereka...pernah tu, saya solat sendiri dulu then solat jemaah apabila kwn2 dah nak berjemaah..

JAWAPAN:

Wa’alaikumussalam wrwb.

Ulamak berbeza pendapat dari segi yang mana lebih afdhal, solat di awal waktu sendirian atau solat di akhir waktu berjamaah.
Ada yang mengatakan sekiranya seseorang itu mampu solat di awal waktu sendirian dan mengulanginya di akhir waktu secara berjamaah, itulah yang paling afdhal. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Dzar r.a. bahawa Nabi s.a.w. berkata kepadanya: “Bagaimana keadaanmu sekiranya engkau berada di dalam kalangan satu kaum yang melewatkan solat mereka?” Abu Dzar bertanya Nabi s.a.w.: “Apa yang anda perintahkan supaya saya lakukan?” Nabi s.a.w. bersabda (maksudnya): “Solatlah di dalam waktunya kemudian pergilah tunaikan hajatmu. Sekiranya solat jamaah didirikan dan engkau pada waktu itu berada di dalam masjid, solatlah bersama mereka pula.”
Ketika mensyarah hadis ini, Imam an-Nawawi berkata: “Maka apa yang kami pilih ialah, buat seperti yang disuruh oleh Nabi s.a.w., iaitu solat dua kali; sekali di awal waktu untuk mendapat fadhilat awal waktu dan sekali lagi di akhir waktu berjamaah untuk mendapat fadhilat jamaah.”
Namun sekiranya seseorang itu memilih untuk solat sekali sahaja maka melewatkannya lebih afdhal sekiranya dia yakin akan dapat berjamaah. Dalam konteks ini, Imam an-Nawawi berkata: “Sekiranya seseorang itu mahu menunaikan sekali sahaja, sekiranya dia yakin dapat berjamaah di akhir waktu, maka melewatkan lebih afdhal untuk memperoleh syi’arnya yang zahir kerana berjamaah, mengikut mazhab kita yang sahih adalah fardhu kifayah.Tuesday, June 9, 2015

HUKUM SENTUH MAHRAM


Soalan:
adakah batasan pergaulan sesama pakck sedara dan anak sedara sama seperti adik beradik kandung? Ana punya seorang pakck sedara yg hampir sebaya dgn ana dan kami sgt rapat mcm adik beradik sndri. Adakah salah utk ana berpegang tgn dgnnya? 
Apakah hukumnya pula apabila adik beradik perempuan laki bercium pipi tanda kasih syg?
Ana perlukn2 sgt2 jawapan dr ustazah. Jzkk.

Jawapan:
Bapa suadara adalah adik beradik kepada ibu atau ayah kita. Bapa sauadara juga dikira sebagai mahram, iaitu orang yang haram dinikahi.
Hukum melihat dan menyentuh mahram adalah seperti berikut:

a.    Hukum Melihat Anggota Aurat
Mahram bagi wanita tidak harus sama sekali melihat anggota aurat, iaitu di antara pusat hingga lutut sama ada dengan syahwat atau tanpa syahwat.

b.    Hukum Melihat Bahagian Badan yang Bukan Aurat
Bahagian yang bukan aurat walaupun pada asalnya harus dilihat namun ada pengecualiannya. Pada keadaan tertentu bahagian yang bukan aurat juga haram dipandang.
Harus atau haram melihat anggota seseorang adalah bergantung kepada sama ada boleh mendatangkan fitnah, membangkitkan syahwat atau tidak.
Justeru lelaki yang tidak dapat mengawal syahwatnya tidak harus memandang muka wanita yang bukan mahramnya sekalipun muka itu bukan aurat. Dia juga haram melihat wajah lelaki tampan atau lelaki lembut sekiranya pandangan itu meransang syahwatnya.

c.    Bahagian yang Harus Dilihat dan Disentuh Oleh Mahram
Jumhur ulama’ berpendapat bahawa bahagian yang boleh dilihat ialah anggota yang biasa terdedah ketika bekerja atau pakaian yang biasa dipakai ketika berada di dalam rumah. Mereka menyebut beberapa anggota seperti muka, kepala, leher, dua tangan hingga ke siku dan dua kaki hingga ke lutut. Selain daripada anggota tersebut tidak boleh dilihat kerana tidak ada keperluan untuk membukanya.

d.    Hukum Menyentuh Mahram
Anggota yang harus dilihat, maka harus disentuh.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلاَمًا وَحَدِيثًا مِنْ فَاطِمَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا وَقَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِى مَجْلِسِهِ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَحَّبَتْ بِهِ وَقَامَتْ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ.

Daripada Sayidatina Aisyah r.a. katanya: “Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip dengan Nabi s.a.w. dari segi percakapan dan pertuturannya selain daripada Fatimah r.a. Apabila dia datang, Nabi s.a.w. akan mengalu-ngalukannya. Baginda bangun menyambutnya, memegang tangannya, lalu mengucupnya dan didudukkannya di tempat duduk Baginda. Dan apabila Baginda pergi ke rumah Fatimah, Fatimah memegang tangan Baginda, lalu mengucupnya”. (Riwayat al-Baihaqi)

Dalam riwayat lain ada menyebut bahawa Rasulullah SAW mencium kepala puterinya Fatimah r.a. dan Abu Bakar as-Siddiq r.a. mencium kepala puterinya Aisyah r.a.
Riwayat-riwayat yang dinyatakan di atas menunjukkan harus menyentuh dan mencium mahram dengan ciuman kasih sayang selagi mana tidak mendatangkan fitnah dan dapat mengawal diri dari syahwah.