Tuesday, June 1, 2021

KELEBIHAN SOLAT 4 RAKAAT SELEPAS ISYA’

SOALAN:

Ustazah, benarkah solat sunat 4 rakaat selepas Isya' menyamai pahala solat pada lailatul-qadar?

JAWAPAN:

Ibn Abbas RA menceritakan bahawa beliau bermalam di rumah ibu saudaranya Maimunah binti Harith RA, isteri Rasulullah SAW. Kebetulan pada malam itu giliran Rasulullah SAW tidur di rumah Maimunah RA.
Selepas baginda menunaikan solat Isya’ di masjid, baginda pulang ke rumah. Maka baginda melaksanakan solat 4 rakaat. Kemudian baginda tidur. Kemudian baginda bangun. Kemudian baginda berkata: “Telah tidur budak kecil ini”. Kemudian baginda bangun. Aku turut bangun dan berdiri di sebelah kiri baginda. Lalu baginda menarikku ke sebelah kanannya. Maka baginda melaksanakan solat 5 rakaat. Selepas itu baginda solat 2 rakaat. Kemudian baginda tidur sehingga aku mendengar dengkurannya. Kemudian baginda keluar untuk solat (Subuh)” Al-Bukhari (117)
Hadis ini menunjukkan solat sunat 4 rakaat selepas Isya’ adalah satu sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW.
Fuqahak Mazhab Hanafi berpendapat solat ini termasuk sunat rawatib, iaitu sunat ba’diah selepas.
Namun yang zahirnya, solat ini dikira termasuk dalam qiamul-lail sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah.
KELEBIHAN
Terdapat 5 hadis marfu’ tentang kelebihan atau fadhilat solat ini dan 10 athar daripada perbuatan serta perkataan sahabat dan tabi’in.
5 hadis marfu’ yang diriwayatkan tentang kelebihan solat 4 rakaat itu semuanya dhaif. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Tabrani daripada Ibn Umar RA, Al-Tabrani dan Al-Baihaqi daripada Ibn Abbas RA, Al-Tabrani daripada Anas RA, Al-Tabrani daripada Al-Barraa’ bin ‘Aazib RA dan Abdul Razzaq daripada Yahya bin Abi Kathir.
10 athar mauquf, ringkasannya:
1, 2, 3: Athar yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah daripada Abdullah bin Masud RA, Abdullah bin Amru RA dan Aisyah RA. Ketiga-tiga mereka berkata: “Sesiapa yang menunaikan solat 4 rakaat selepas isya’, tidak diselangi dengan salam, menyamai 4 rakaat seumpamanya yang ditunaikan pada malam al-qadar.” Isnadnya jayyid (bagus) dan bersambung serta thiqah (boleh dipercayai)
Athar ke 4, diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Isnadnya dhaif.
Athar ke 5, dirwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dariapada Kaab al-Ahbar RA. Isnadnya terputus dan terhenti setakat Kaab sahaja, tidak bersambung kepada Nabi SAW.
Athar ke 6, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah daripada Maisarah dan Zadan. Namun dalam athar ini tidak menyebut tentang fadhilat seperti lailatul-qadar.
Athar ke 7, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah daripada Abdul Rahman bin Aswad. Tiada ulasan tentang sanadnya.
Athar ke 8, diriwayatkan oleh Abu Na’eim daripada Imran bin Khalid
Athar ke 9, diriwayatkan oleh AlMarwazi daripada Qasim bin Abi Ayyub
Athar ke 10, diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah daripada Mujahid.
Kesimpulan
Thabit dengan sahih bahawa Rasulullah SAW menunaikan solat 4 rakaat selepas Isya’. Namun hadis-hadis marfu’ yang menyebut tentang kelebihannya sama dengan qiam pada lailatul-qadar semuanya sangat dhaif.
Athar-athar yang diriwayatkan daripada sahabat dan tabi’in menunjukkan mereka umumnya beramal dengan sunnah ini (solat 4 rakaat) selepas isya’. Solat ini merupakan sebahagian daripada qiamul-lail yang kelebihannya banyak diperkatakan di dalam al-Quran dan al-Sunnah.
Adapun kelebihannya yang dikatakan menyamai solat pada malam lailatul-qadar itu tidak dapat dipastikan. Lebih-lebih lagi hal itu diambil daripada Kaab al-Ahbar. Dan Kaab diketahui sering mengaitkan Syariah ini dengan kandungan kitab yang ada pada Ahli Kitab.
Justeru, dibimbangi kelebihan yang dikatakan itu (sama dengan qiam pada lailatul-qadar) sumbernya adalah Kaab al-Ahbar. Dan sahabat-sahabat yang mengambilnya kerana tertarik dengan fadhilat serta mengharap pahala yang besar, di samping pada pandangan mereka tidak ada mudarat untuk beramal dengannya.
Maka, sebagai hamba yang sentiasa mengharap rahmat dan redha Allah SWT teruslah beramal dengannya sebagai mengikuti satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun fadhilat serta ganjarannya, terserahlah kepada Allah SWT semata-mata.

Allahu A’lam.

No comments: