Saturday, December 10, 2022

KENAJISAN BULU KUCING

SOALAN:

Salam. Ustazah, Betulkah dalam fiqh syafie, bulu kucing dikatakan najis?


JAWAPAN: 

Wassalam. Ya betul. Menurut Mazhab al-Syafie bulu kucing adalah najis. Ini antara perkara yang tidak diketahui ramai walaupun dia mengaku mengikut Mazhab al-Syafie.

Hujjah Imam al-Syafie bahawa semua perkara daripada benda hidup yang tidak halal dimakan adalah najis sekiranya terpisah daripada badannya. Contohnya: bulu, kuku, kulit dan lain-lain. 

Walau bagaimanapun, di sana terdapat hadis yang menunjukkan sebaliknya.

Kabsyah binti Kaab bin Malik menceritakan bahawa pada suatu hari Abu Qatadah datang ke rumahnya. 

Kabsyah menyediakan air untuk Abu Qatadah berwudhuk. 

Kucing datang dan minum air tersebut. 

Abu Qatadah menghulurkan bekas itu sehingga kucing selesai minum. 

Kabsyah memerhatikannya. 

“Adakah engkau hairan wahai sepupuku?” tanya Abu Qatadah.

“Ya,” jawab Kabsyah.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kucing tidak najis kerana ia daripada tawwafin dan tawwafat atas kamu.” Abu Daud, Tirmizi, Nasae dan Ibn Majah.

Tawwafin dan tawwafat bermaksud haiwan jinak yang berligar dalam rumah bersama tuannya. 


No comments: