Friday, April 12, 2019

WANITA TUA TIDAK WAJIB MENUTUP AURAT?

Soalan:

Ustazah, minta jasa baik ustazah terangkan apa maksud ayat 60 surah an-Nur? Saya dengar dari seorang penceramah mengatakan bahawa wanita tua dan sudah tidak memberahikan tidak wajib memakai tudung. Betulkah begitu?

Terima kasih ustazah.

Jawapan:

Allah Ta’ala berfirman:


Terjemahannya:
“Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya (dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi mereka; dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (An-Nuur 24:60

Saya merujuk beberapa tafsir tentang maksud “menanggalkan pakaian (ath-thiab)” di dalam ayat tersebut.
1.     Ar-Razi (wafat 606H) – beliau berkata ahli-ahli tafsir berpendapat maksud thiab (pakaian) di dalam ayat ini ialah jilbab, kain seperti selimut dan purdah yang biasa diletakkan di atas tudung.
2.     Al-Qurtubi (wafat 671H) – beliau menyebut juga pendapat yang mengatakan maksud thiab adalah tudung. Tetapi beliau membuat kesimpulan bahawa yang sahih adalah wanita tua juga seperti wanita muda dari segi wajib menutup aurat. Cumanya wanita tua boleh menanggalkan jilbab yang biasa diletakkan di atas khimar (tudung). Dan beliau berkata, ini merupakan pendapat Ibn Masud, Ibn Jubair dan lain-lain.
3.     Ibn Kathir (wafat 774) – maksud thiab ialah jilbab dan ridaa’ (selendang). Abu Soleh berkata: wanita tua boleh menanggalkan (tak pakai) jilbab dan berdiri di hadapan (berjumpa dengan) lelaki (ajnabi) dengan memakai khimar, iaitu tudung.
4.     Tantawi (wafat 1431H) – wanita yang telah tua, yang telah putus haid, tidak dapat melahirkan anak dan tidak mempunyai keinginan untuk berkahwin lagi tidak berdosa ke atas mereka untuk menanggalkan pakaian luar yang tidak membawa kepada pendedahan aurat atau menampakkan perhiasan yang Allah perintahkan supaya di tutup.

Daripada apa yang dihuraikan oleh mufassirin di atas, dapat difahami bahawa wanita tua juga tidak terkecuali daripada kewajipan menutup aurat. Atau dengan kata lain, hukum aurat tidak berubah dengan perubahan usia.

Maksud “menanggalkan pakaian” yang disebut di dalam ayat itu bukan menanggalkan tudung yang dipanggil khimar di dalam Bahasa Arab. Sebaliknya ia bermaksud kain yang diletakkan di atas khimar. Itulah keringanan yang diberikan kepada wanita tua yang tidak lagi mempunyai keinginan untuk berkahwin. Namun, bertudung dan menutup aurat tetap diwajibkan ke atas mereka.

Friday, January 4, 2019

BACAAN ATTAHIYYAT ADALAH DIALOG ANTARA RASULULLAH SAW. DENGAN ALLAH SWT?

Soalan:

Saya ingin mendapat penjelasan tentang kisah yang sering ditularkan di dalam media social bahawa "BACAAN ATTAHIYYAT ADALAH DIALOG ANTARA RASULULLAH SAW. DENGAN ALLAH SWT.''
Di dalam mesej yang tular itu dikatakan bahawa pada malam isra’ mi’raj itu:

Jibril As. mengantarkan Rasulullah Saw naik ke Sidratul Muntaha. Namun karena Jibril As tidak diperkenankan untuk mencapai Sidratul Muntaha, maka Jibril As pun mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa dirinya...

Rasulullah Saw melanjutkan perjalanan perlahan sambil terkagum-kagum melihat indahnya istana Allah Swt hingga tiba di Arsy...
Setelah sekian lama menjadi seorang Rasul, inilah pertama kalinya Muhammad Saw berhadapan dan berbincang secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla...
Bayangkanlah betapa indah dan luar biasa dahsyatnya moment ini, Masya Allah..

Percakapan antara Muhammad Rasulullah Saw dengan Allah Subhanahu Wata'ala :
(1). Rasulullah Saw-pun mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah Swt :
"Attahiyyatul mubarokastus-solawatut- thayyibaatulillah = Semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah".
(2). Kemudian Allah Swt menjawab sapaannya :
"Assalamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu warahmatullahiwa barakaatuh =
Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya".
(3). Mendapatkan jawaban seperti ini, Rasulullah Saw tidak merasa jumawa atau berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya, ini yang membuat kita sangat terharu.
Beliau menjawab dengan ucapan :
Assalaamu 'alaina wa 'alaa 'ibadillahis  shalihiin"= Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang shalih"
Bacalah percakapan mulia itu sekali lagi, itu adalah percakapan Sang Khaliq dan hamba-NYA, Sang Pencipta dan ciptaan-NYA dan beliau saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan lihat betapa Rasulullah Saw mencintai kita umatnya, bahkan beliau tidak lupa dengan kita ketika beliau di hadapan Allah Swt..."
Melihat peristiwa ini, para Malaikat yang menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum-kagum betapa Rahman dan Rahimnya Allah Swt, betapa mulianya Muhammad Saw...
Kemudian para Malaikat-pun mengucap dengan penuh keyakinan :
Asyhadu Allaa ilaaha illallah, wa asy hadu anna Muhammadarrasulullah = Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah".

Jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi suatu bacaan dalam shalat yaitu pada posisi Tahiyat Awal dan Akhir, yang kita ikuti dengan shalawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya.
Mungkin sebelumnya kita tidak terpikirkan arti dan makna kalimat dalam bacaan ini.
Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat lebih meresapi makna shalat kita. Sehingga kita dapat merasakan getaran yang dirasakan oleh para Malaikat disaat peristiwa itu...

Adakah cerita itu sahih? Trm kasih, ustazah.

Jawapan:

Kisah itu tidak diketahui sumber serta sanadnya. Tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis yang sahih.
Sesungguhnya kisah isra’ dan mi’raj diriwayatkan secara jelas dan terperinci di dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Namun tidak terdapat langsung kisah tentang memberi dan menjawab salam antara Nabi s.a.w. dengan Allah Rabb Al-Jalil seperti yang diceritaka itu.

Begitu juga ketika baginda s.a.w. mengajar tahiyyat kepada sahabat r’anhum baginda tidak pernah mengaitkannya dengan perinstiwa mi’raj baginda. Antara hadis sahih mengenai cara membaca tahiyyat di dalam solat ialah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud r.a.

Beliau berkata: “Kami berkata di dalam solat di belakang Rasulullah s.a.w. “as-salam ‘ala-Allah, as-salam ‘ala fulan”, maka Rasulullah s.a.w. mengur kami pada suatu hari: “Sesungguhnya Allah, Dialah as-Salam. Maka apabila salah seorang daripada kamu duduk di dalam solat, hendaklah dia berkata: “at-tahiyyatu lillah was-solawatu wat-toyyibatu. As-salamu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. As-salamu ‘alaina wa’ala ‘ibadillahis-solohin”. Apabila dia berkata demikian, salamnya sampai kepada seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. (Sambungan seterusnya): “Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh.” Kemudian dia pilih apa-apa permintaan (doa) yang dia kehendaki.”
Riwayat al-Bukhari (6328) dan Muslim (402)

Dan banyak lagi hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan Nabi s.a.w. mengajar sahabat cara membaca tahiyyat. Tidak terdapat satupun yang baginda kaitkan dengan peristiwa isra’ dan mi’raj.


Allahu A’lam.

Friday, October 19, 2018

QURANAL FAJRI

SOALAN:

Ustazah, saya ingin bertanya tentang maksud ayat 78 surah al-Israa’. Apa maksud “Quranalfajri” dalam ayat itu? Saya ada terdengar seorang penceramah mengatakan maksudnya adalah baca Quran sebelum Subuh. Betul ke? Cuma inginkan kepastian.

JAWAPAN:

Surah al-Israa’ ayat 78 terjemahan adalah seperti berikut:
Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).”

Menurut beberapa kitab tafsir yang sempat saya baca, maksud “Quranalfajri” dalam ayat itu ialah solat subuh.

Antaranya Tafsir al-Kabir, Ar-Razi (wafat 606H).
Beliau menulis: Mereka telah ijmak bahawa maksudnya adalah solat subuh. Nun (quarana) berbaris di atas adalah mengikut baris solata (aqimissolata). Maka maksudnya adalah: dirikanlah solat dan dirikanlah quranalfajr.

Kita dapati ar-Razi dengan jelas menyebut “mereka (ulamak) telah ijmak”, iaitu sepakat mengatakan maksudnya adalah solat subuh. Ini bermakna tidak ada pendapat selain daripada itu.

Begitu juga dengan Al-Qurtubi (wafat 671).
Beliau berkata: Dinasabkan (dibaris atas) qurana boleh difahmai dari dua sudut. Pertama, mengikut baris solata (aqimissolata) yang maksudnya dirikanlah quranalfaj, iaitu solat subuh. Ini pendapat al-Farraa’. Kata ahli Basrah, dibaris atas sebagai tarikan dan galakan. Maksudnya hendaklah kamu melakukan quranalfajr. Ini adalah pendapat az-Zujaj.
Beliau (al-Qurtubi) menyambung, dinamakan solat subuh sahaja dengan quran tetapi solat lain tidak kerana quran pada solat subuh merupakan sebahagian besar daripadanya. Ini kerana bacaan quran pada solat subuh panjang dan nyaring seperti yang masyhur dan tercatat dengan jelas.

Demikian juga Imam Muhalli dan Sayuti dalam Tafssir al-Jalalain, mentafsirkan quranalfajr sebagai solat subuh.


Jadi, kalau ada tafsiran lain sebagaimana yang ditanyakan Allahu A’lam. Mungkin penceramah itu ada rujukan lain.