Friday, January 4, 2019

BACAAN ATTAHIYYAT ADALAH DIALOG ANTARA RASULULLAH SAW. DENGAN ALLAH SWT?

Soalan:

Saya ingin mendapat penjelasan tentang kisah yang sering ditularkan di dalam media social bahawa "BACAAN ATTAHIYYAT ADALAH DIALOG ANTARA RASULULLAH SAW. DENGAN ALLAH SWT.''
Di dalam mesej yang tular itu dikatakan bahawa pada malam isra’ mi’raj itu:

Jibril As. mengantarkan Rasulullah Saw naik ke Sidratul Muntaha. Namun karena Jibril As tidak diperkenankan untuk mencapai Sidratul Muntaha, maka Jibril As pun mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk melanjutkan perjalanannya sendiri tanpa dirinya...

Rasulullah Saw melanjutkan perjalanan perlahan sambil terkagum-kagum melihat indahnya istana Allah Swt hingga tiba di Arsy...
Setelah sekian lama menjadi seorang Rasul, inilah pertama kalinya Muhammad Saw berhadapan dan berbincang secara langsung dengan Allah Azza wa Jalla...
Bayangkanlah betapa indah dan luar biasa dahsyatnya moment ini, Masya Allah..

Percakapan antara Muhammad Rasulullah Saw dengan Allah Subhanahu Wata'ala :
(1). Rasulullah Saw-pun mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah Swt :
"Attahiyyatul mubarokastus-solawatut- thayyibaatulillah = Semua ucapan penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah".
(2). Kemudian Allah Swt menjawab sapaannya :
"Assalamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu warahmatullahiwa barakaatuh =
Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya".
(3). Mendapatkan jawaban seperti ini, Rasulullah Saw tidak merasa jumawa atau berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya, ini yang membuat kita sangat terharu.
Beliau menjawab dengan ucapan :
Assalaamu 'alaina wa 'alaa 'ibadillahis  shalihiin"= Semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang shalih"
Bacalah percakapan mulia itu sekali lagi, itu adalah percakapan Sang Khaliq dan hamba-NYA, Sang Pencipta dan ciptaan-NYA dan beliau saling menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan lihat betapa Rasulullah Saw mencintai kita umatnya, bahkan beliau tidak lupa dengan kita ketika beliau di hadapan Allah Swt..."
Melihat peristiwa ini, para Malaikat yang menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha tergetar dan terkagum-kagum betapa Rahman dan Rahimnya Allah Swt, betapa mulianya Muhammad Saw...
Kemudian para Malaikat-pun mengucap dengan penuh keyakinan :
Asyhadu Allaa ilaaha illallah, wa asy hadu anna Muhammadarrasulullah = Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah".

Jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi suatu bacaan dalam shalat yaitu pada posisi Tahiyat Awal dan Akhir, yang kita ikuti dengan shalawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya.
Mungkin sebelumnya kita tidak terpikirkan arti dan makna kalimat dalam bacaan ini.
Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat lebih meresapi makna shalat kita. Sehingga kita dapat merasakan getaran yang dirasakan oleh para Malaikat disaat peristiwa itu...

Adakah cerita itu sahih? Trm kasih, ustazah.

Jawapan:

Kisah itu tidak diketahui sumber serta sanadnya. Tidak dijumpai di dalam kitab-kitab hadis yang sahih.
Sesungguhnya kisah isra’ dan mi’raj diriwayatkan secara jelas dan terperinci di dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim dan lain-lain. Namun tidak terdapat langsung kisah tentang memberi dan menjawab salam antara Nabi s.a.w. dengan Allah Rabb Al-Jalil seperti yang diceritaka itu.

Begitu juga ketika baginda s.a.w. mengajar tahiyyat kepada sahabat r’anhum baginda tidak pernah mengaitkannya dengan perinstiwa mi’raj baginda. Antara hadis sahih mengenai cara membaca tahiyyat di dalam solat ialah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud r.a.

Beliau berkata: “Kami berkata di dalam solat di belakang Rasulullah s.a.w. “as-salam ‘ala-Allah, as-salam ‘ala fulan”, maka Rasulullah s.a.w. mengur kami pada suatu hari: “Sesungguhnya Allah, Dialah as-Salam. Maka apabila salah seorang daripada kamu duduk di dalam solat, hendaklah dia berkata: “at-tahiyyatu lillah was-solawatu wat-toyyibatu. As-salamu ‘alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. As-salamu ‘alaina wa’ala ‘ibadillahis-solohin”. Apabila dia berkata demikian, salamnya sampai kepada seluruh hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. (Sambungan seterusnya): “Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh.” Kemudian dia pilih apa-apa permintaan (doa) yang dia kehendaki.”
Riwayat al-Bukhari (6328) dan Muslim (402)

Dan banyak lagi hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan Nabi s.a.w. mengajar sahabat cara membaca tahiyyat. Tidak terdapat satupun yang baginda kaitkan dengan peristiwa isra’ dan mi’raj.


Allahu A’lam.

Friday, October 19, 2018

QURANAL FAJRI

SOALAN:

Ustazah, saya ingin bertanya tentang maksud ayat 78 surah al-Israa’. Apa maksud “Quranalfajri” dalam ayat itu? Saya ada terdengar seorang penceramah mengatakan maksudnya adalah baca Quran sebelum Subuh. Betul ke? Cuma inginkan kepastian.

JAWAPAN:

Surah al-Israa’ ayat 78 terjemahan adalah seperti berikut:
Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).”

Menurut beberapa kitab tafsir yang sempat saya baca, maksud “Quranalfajri” dalam ayat itu ialah solat subuh.

Antaranya Tafsir al-Kabir, Ar-Razi (wafat 606H).
Beliau menulis: Mereka telah ijmak bahawa maksudnya adalah solat subuh. Nun (quarana) berbaris di atas adalah mengikut baris solata (aqimissolata). Maka maksudnya adalah: dirikanlah solat dan dirikanlah quranalfajr.

Kita dapati ar-Razi dengan jelas menyebut “mereka (ulamak) telah ijmak”, iaitu sepakat mengatakan maksudnya adalah solat subuh. Ini bermakna tidak ada pendapat selain daripada itu.

Begitu juga dengan Al-Qurtubi (wafat 671).
Beliau berkata: Dinasabkan (dibaris atas) qurana boleh difahmai dari dua sudut. Pertama, mengikut baris solata (aqimissolata) yang maksudnya dirikanlah quranalfaj, iaitu solat subuh. Ini pendapat al-Farraa’. Kata ahli Basrah, dibaris atas sebagai tarikan dan galakan. Maksudnya hendaklah kamu melakukan quranalfajr. Ini adalah pendapat az-Zujaj.
Beliau (al-Qurtubi) menyambung, dinamakan solat subuh sahaja dengan quran tetapi solat lain tidak kerana quran pada solat subuh merupakan sebahagian besar daripadanya. Ini kerana bacaan quran pada solat subuh panjang dan nyaring seperti yang masyhur dan tercatat dengan jelas.

Demikian juga Imam Muhalli dan Sayuti dalam Tafssir al-Jalalain, mentafsirkan quranalfajr sebagai solat subuh.


Jadi, kalau ada tafsiran lain sebagaimana yang ditanyakan Allahu A’lam. Mungkin penceramah itu ada rujukan lain.

Monday, August 13, 2018

HUKUM MEMETIK BUAH DI TEPI JALAN UNTUK DIMAKAN


Semasa menyampaikan kuliah hadis minggu lepas, saya ditanya tentang hukum memetik buah-buahan yang ditanam di tepi-tepi jalan atau di taman-taman awam. Ia bukan milik perseorangan. Sebaliknya milik kerajaan atau majlis perbandaran. Adakah halal atau haram? Kalau perlu meminta izin, kepada siapa harus diminta izin?

Saya menangguhkan jawapan sehingga saya menemui dalil sahih yang boleh dijadikan sandaran.

Berikut adalah jawapannya, in syaa Allah.

i.               Mengambil buah-buahan dari taman milik persendirian

Ulamak berbeza pendapat dari segi hukumnya; sebahagian mereka berkata harus dan sebahagian lain, iaitu jumhur berkata tidak harus bagi mereka yang tidak memerlukan. Adapun mereka yang memerlukan seperti dalam kelaparan, maka harus mengambilnya untuk dimakan sahaja.
Dalilnya adalah Rasulullah s.a.w. telah ditanya tentang mengambil buah-buahan yang tergantung dipokoknya. Baginda s.a.w. menjawab (maksudnya): “Sesiapa yang ditimpa keperluan (kelaparan), dia mengambilnya bukan untuk dibawa pulang tidak ada dosa ke atasnya. Sesiapa yang membawa keluar sesuatu daripadanya, maka dia hendaklah membayar dua kali gandanya  dan dikenakan hukuman. Dan sesiapa yang mencuri sesuatu daripadanya selepas ia dipetik dan diletakkan di tempat simpanannya, sekiranya nilai yang dicuri mencukupi kadarnya maka dipotong tangannya.” Riwayat Abu Daud dan dikategorikan sebagai hasan oleh al-Albani.

Dalil yang menunjukkan harus makan buah-buahan di kebun orang lain ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya: “Apabila seseorang kamu datang ke sebuah kebun, dan hendak makan (apa yang ada di dalam kebun itu), hendaklah dia memanggil pemilik kebun itu sebanyak tiga kali. Jika dia menjawab, (mintalah izin). Jika tidak, hendaklah dia makan. Dan apabila seseorang kamu bertemu dengan seekor unta dan dia hendak minum daripada susunya, maka hendaklah dia menyeru: wahai tuan unta, atau wahai pengembala unta. Jika dia menjawab (mintalah izin), jika tidak, hendaklah dia meminumnya.”

Kesimpulannya harus bagi mereka yang memerlukan mengambil buah-buahan dari kebun seseorang dengan beberapa syarat:
Pertama – tuan kebun tidak ada dan telah dipanggil untuk meminta izin sebanyak tiga kali tetapi tiada jawapan.
Kedua – ambil untuk makan sahaja. Tidak harus diambil untuk disimpan atau dibawa pulang.
Ada yang menambah syarat ketiga, iaitu kebun itu tidak berpagar. Jika berpagar tidak harus diambil kerana ia boleh disamakan ia diletakkan di tempat simpanannya.

ii.              Mengambil buah-buahan dari taman awam

Hukum mengambil buah-buahan, bunga-bunga atau apa saja hasil tanaman di tepi  jalan atau di tanah milik kerajaan adalah harus kerana ia milik semua orang. Tambahan pula ia ditanam dan dibiarkan tanpa pengawal, tanpa dipagar memberi maksud keizinan untuk semua.
Selain itu, terdapat hadis yang menunjukkan Nabi s.a.w. membenarkan kita mengambil untuk makan buah dari kebun milik perseorangan, maka mengambil daripada kebun awam lebih harus lagi. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Ibn Umar r.anhuma, Nabi s.a.w. bersabda (maksudnya): “Sesiapa yang memasuki satu kebun, makanlah daripadanya dan jangan ambil untuk dibawa pulang.”
Ibn Majah meriwayatkan dengan lafaz: “Sesiapa yang lalu di sebuah kebun, maka makanlah daripadanya dan jangan diambil untuk dibawa pulang.”

Allahu A’lam.

http://fatwa.islamweb.net

https://islamqa.info/ar