Sunday, August 30, 2009

Keharusan Berbuka Bagi Musafir

Soalan:

Salam Ustazah,

Mohon penjelasan hukum berbuka puasa di bulan Ramadhan bagi musafir. Jazakillah.

Jawapan:

Salam.

Musafir diharuskan berbuka puasa di bulan Ramadhan kemudian diganti pada hari-hari yang lain berdasakan firman Allah yang bermaksud: ”.... maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, (bolehlah dia berbuka), kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain;....” (Al-Baqarah:184)
Keharusan ini adalah bagi mereka yang musafir kerana melakukan ibadah seperti menunaikan haji dan berjihad, dan menjalankan urusan kehidupan yang dituntut oleh Syara’ seperti berniaga, menziarahi keluarga dan seumpamanya. Adapun musafir kerana melakukan maksiat, maka menurut pendapat yang lebih rajih tidak harus berbuka.

Ulamak bersepakat bahawa orang yang musafir di bulan Ramadhan tidak harus berniat untuk berbuka semata-mata kerana niat untuk musafir. Contohnya seseorang bercadang untuk keluar musafir esok hari, maka tidak harus pada malam sebelumnya dia berniat tidak akan puasa esok kerana dengan niat untuk musafir dia belum dikira musafir. Mereka juga bersepakat bahawa tidak harus berbuka bagi mereka yang baru bercadang untuk musafir pada hari itu.
Sekiranya dia telah benar-benar bersedia untuk keluar, haruskah dia berbuka sebelum keluar dari rumahnya? Imam al-Qurtubiy mengemukakan beberapa pandangan ulamak mengenainya:
I. Perkara itu harus sekiranya dia telah benar-benar bersedia untuk berangkat.
Beliau merujuk satu peristiwa yang diriwayatkan oleh al-Daru Qutniy daripada Muhammad bin Ka’ab. Muhammad berkata: Saya datang ke rumah Anas bin Malik r.a. pada bulan Ramadhan. Ketika itu hari sudah hampir maghrib. Dia sedang bersiap-siap untuk musafir. Kenderaannya telah tersedia dan dia telah menyarungkan baju safarnya. Maka dia meminta supaya dibawakan makanan untuknya. Dia makan, kemudian terus menunggang kenderaannya. Aku bertanya: ”Adakah ini sunnah?”, dia menjawab: ”Ya!”.
Al-Hasan al-Basri berkata: dia boleh berbuka di rumahnya kalau dia mahu pada hari dia hendak musafir
II. Menurut Ishaq, dia harus berbuka apabila meletakkan kaki di atas kenderaannya.
III. Imam Ahmad berpendapat dia hanya bolah berbuka setelah meninggalkan rumahnya. Kata Ibn al-Munzir, pendapat Ahmad inilah yang sahih kerana seseorang yang pada awalnya sihat, tiba-tiba jatuh sakit, dia harus berbuka pada hari itu. Begitu juga seseorang yang paginya bermukim kemudia musafir tengaharinya, maka harus baginya berbuka.
IV. Segolongan fuqahak, iaitu al-Zuhriy, Makhul, Yahya al-Ansariy, Malik, al-Auza’eiy, al-Syafi’e, Abu Thur dan lain-lain berpendapat tidak harus berbuka bagi orang yang memulakan perjalanan waktu siang, iaitu setelah dia berpuasa sebahagiannya.

No comments: