Tuesday, August 13, 2013

PUASA ENAM


Soalan:

Ada pendapat mengatakan adalah sebaik-baiknya mengqhada dahulu puasa sebelum melakukan puasa sunat Syawal. Ada pula yang mengatakan apabila kita mengqhada puasa pada bulan Syawal secara automatik kita ada mendapat pahala puasa enam. Yang manakah lebih afdal? Minta ustazah perjelaskan.

Jawapan:

Sedia maklum bahawa puasa enam hari di bulan Syawal adalah sunat dan besar fadilatnya. Namun persoalan sering timbul mengenai cara melaksanakannya.
Di sini saya akan cuba huraikan beberapa persoalan yang berkaitan dengannya.

1.     Hukum

Terdapat beberapa Hadis yang sahih berkaitan dengan puasa di bulan Syawal. Antaranya:
a.     Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: “Sesiapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan enam hari daripada Syawal, dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun.” Riwayat Muslim daripada Abu Ayyub r.a.
b.     “Sesiapa yang puasa Ramadan, satu bulan ganjarannya sepuluh bulan. Dan dia berpuasa enam hari daripada bulan berbuka (Syawal), dengan itu genaplah (pahala) satu tahun.” Riwayat Sa’eid bin Mansur daripada Thauban.

Berdasarkan Hadis-hadis di atas, jumhur ulama berpendapat puasa enam hari daripada bulan Syawal adalah sunat dan digalakkan.

Imam an-Nawawi berkata: “Ashab kita (fuqahak mazhab kita, asy-Syafi’ei) berpendapat bahawa disunatkan puasa enam hari daripada Syawal berdasarkan Hadis-hadis di atas. Tidak ada perselisihan di kalangan kami. Begitu juga pendapat Ahmad dan Daud.”

2.     Cara melaksanakan puasa sunat Syawal.

Ulama yang berpendapat sunat puasa enam hari daripada Syawal berbeza pendapat dari segi cara pelaksanaan yang paling baik dan afdal.
a.     Asy-Syafi’ei dan mereka yang  sealiran dengannya berpendapat digalakkan puasa pada awal bulan, selepas Hari Raya dan dilakukan dengan cara berturut-turut.
b.     Tidak ada perbezaan sama ada dilakukan dengan berturut-turut atau tidak di sepanjang bulan itu. Ini merupakan pendapat Waki’ (guru Imam asy-Syafi’ei) dan Ahmad.
c.     Tidak digalakkan puasa terus selepas hari raya, kerana ia merupakan hari makan dan minum. Sebaliknya hendaklah berpuasa beberapa hari selepas itu. Ini adalah pendapat ‘Ato’
Walau bagaimanapun tiada dalil sahih yang menyokong salah satu pendapat di atas. Maka dapat disimpulkan bahawa ia terbuka kepada setiap individu menunaikannya mengikut kelapangan masing-masing sepanjang bulan Syawal, sama ada hendak dilakukan di awal bulan atau di akhirnya, secara berturut-turut atau berselang-selang. Namun roh amal yang baik, jika disegerakan tentulah lebih afdal jika dibandingkan dengan melewat-lewatkannya tanpa keuzuran.
Imam an-Nawawi berkata: “Digalakkan puasa sunat ini secara berturut-turut pada awal bulan Syawal. Jika diselang-selikan, atau dilewatkan hingga akhir bulan harus juga dan dikira melaksanakan apa yang disunatkan kerana Hadis menyebut secara umum tanpa mengaitkan dengan awal atau akhir, berturut-turut atau tidak.”

3.     Antara qada puasa Ramadan dan sunat Syawal.

Banyak timbul persoalan, orang yang meninggalkan puasa Ramadan adakah harus dia berpuasa sunat Syawal atau wajib diqada terlebih dahulu atau boleh diniatkan qada dengan sunat sekali?
Syaikh Daud Fatani menjelaskan persoalan ini di dalam kitabnya ‘Buhgyah at-Tullab li Muridi Ma’rifatil Ahkami Bis-Sawab’, juzuk 2, halaman 128 seperti berikut:

1.     Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab uzur, sunat juga berpuasa enam hari daripada Syawal (sebelum qada)
2.     Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, wajib menyegerakan qada puasa Ramadan. Dia wajib qada puasa Ramadan terlebih dahulu. Jika terlepas sunat Syawal kerana menunaikan qada puasa Ramadan, dia boleh qada sunat Syawal pada bulan Zul Qaedah. Ini sekiranya dia tidak niat sunat Syawal serta qada Ramadan. Jika dia telah berniat sunat Syawal beserta dengan puasa qadanya, maka dia memperoleh pahala sunat dan tidak perlu diqada sunat Syawal di dalam bulan Zul Qaedah.
3.     Seseorang yang mempunyai tanggungan puasa wajib, sama ada puasa qada, nazar atau lain-lain, jika dia berniat untuk puasa sunat Syawal selepas menyelesaikan puasa wajib, dia tidak mendapat pahala sunat Syawal ketika puasa wajib itu. Tetapi jika dia berniat puasa wajib serta sunat Syawal, atau tidak berniat sunat Syawal, hanya niat wajib sahaja, dia akan mendapat pahala sunat Syawal dan tidak lagi dituntut mengerjakannya selepas dia menyempurnakan puasa wajib itu.

Selain itu, terdapat sebahagian ulamak yang berpendapat tidak harus bagi sesiapa yang mempunyai tanggungan qada puasa Ramadan menunaikan sunat Syawal. Dia wajib menyegerakan qada terlebih dahulu kerana itu merupakan hutangnya dengan Allah. Jika dia meninggal dunia, dia akan ditanya tentang puasa qadanya dan tidak ditanya tentang sunat Syawal. Bahkan pahla sunat Syawal itu sendiri bergantung kepada kesempurnaan puasa Ramadan.

Jadi, dalam melaksanakan ibadah sebaiknya lakukan yang paling selamat dan selari dengan pendapat semua pihak. Sempurnakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian barulah diikuti dengan sunat. Allahu A’lam

No comments: