Sunday, October 2, 2011

Sedekah Qurban?

Soalan:
Salam Ustazah, apa maksud sedekah qurban? Adakah ia sama dengan kita melakukan qurban pada hari raya haji?
trm kasih, ustazah.

Jawapan:
Salam.
Maaf, ana kurang pasti maksud sebenar istilah ‘sedekah quran’. Adakah ia bermaksud sedekah daging qurban atau sedekah duit sebanyak nilai binatang untuk orang lain buat qurban?

Sedia maklum bahawa qurban merupakan satu ibadah yang amat dituntut. Setengah ulamak seperti ath-Thauri, al-Auza’ei, al-Laith dan Abu Hanifah berpendapat ibadah qurban adalah wajib. Hujjah mereka ialah Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibn Majah bermaksud: “Sesiapa yang ada kelapangan (dari segi harta), tetapi dia tidak melakukan ibadah qurban, maka janganlah dia menghampiri musalla (masjid) kami.” Mereka berhujjah, Nabi melarang orang kaya yang tidak melakukan ibadah qurban mendatangi masjid menunjukkan qurban itu wajib. Kalau qurban itu tidak wajib, tak mungkin orang yang tidak melakukannya diancam begitu rupa.
Namun jumhur atau majority ulamak berpendapat qurban adalah sunat muakkad, bukan wajib. Antara dalilnya ialah Hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bermaksud: “Apabila kamu melihat anak bulan Zul Hijjah, dan salah seorang daripada kamu hendak melakukan ibadah qurban, maka hendaklah dia jangan memotong rambut dan kukunya.” Hadis ini memberikan gambaran ada orang yang hendak melakukan qurban dan ada yang tidak. Jadi itu menunjukkan qurban itu sunat. Kalau ia wajib, tentu semua orang wajib buat sama ada hendak atau tidak.

Fadilat qurban sangat besar. Daripada Zaid bin Arqam r.a., beliau dan sahabat-sahabat bertanya Rasulullah s.a.w., “Wahai Rasulullah, apa sebab dilakukan qurban?” Baginda menjawab, “Ini adalah sunnah bapa kamu, Ibrahim.” Mereka bertanya lagi, “Apa yang kami dapat daripadanya?” Baginda menjawab, “Setiap helai rambut (binatang qurban itu) satu hasanah.” Mereka bertanya lagi, “Bulu?” Baginda bersabda, “Setiap satu helai rambut daripada bulunya itu satu hasanah.” Riwayat Ahmad, Ibn Majah dan al-Hakim.

Daging binatang qurban itu sunat dibahagi tiga; untuk makan, hadiah dan sedekah dan harus juga disedekahkan semuanya.

Jadi, sekiranya maksud sedekah qurban itu sedekah daging binatang qurban, maka itu menepati maksud melakukan ibadah qurban.

Tetapi jika maksud sedekah qurban itu, beri sedekah duit untuk orang lain buat qurban, maka ia bukan daripada sunnah.

Jika seseorang muslim memberi sedekah wang sebanyak harga seekor kambing umpamanya kepada seseorang supaya orang itu buat qurban, maka dia tidak dikira telah melakukan ibadah qurban.

Melakukan ibadah qurban lebih afdhal daripada mensedekahkan harganya. Demikian ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Rasulullah s.a.w. sendiri melakukan qurban. Begitu juga Khulafa’ ar-Rasyidin dan para sahabat selepas Baginda. Sekiranya sedekah harganya itu lebih afdhal, tentu mereka melakukannya. (Al-Mughni, jzk 8, hal. 618)

No comments: