Saturday, January 3, 2015

Kuda Rasulullah s.a.w.

 Soalan:

Boleh ustazah jelaskan nama-nama kuda Rasulullah s.a.w.? jazakillah.

Jawapan:

Para perawi berselisih pendapat tentang kuda Rasulullah s.a.w. bilangan, nama dan warnanya. Namun yang paling masyhur dan disepakati adalah enam ekor.
1.     Sakb (  السكب  ). Ia bermakna ringan, pantas berlari
2.     Murtajiz ( المرتجز ). Maksudnya guruh. Dinamakan demikian kerana suaranya nyaring dan sedap
3.     Lizaz ( لزاز  ), iaitu kuat dan mantap tubuh badannya
4.     Luhaif ( اللحيف ). Yang mempunyai ekor panjang seolah-olah ekor itu menutupi bumi,
5.     Sabhah (  سبحة ). Maksudnya kelihatan cantik ketika memanjangkan kedua kaki depan sewaktu berlari.
6.     Dzirab (  الظرب ). Bukit kecil. Dinamakan demikian kerana kekuatannya seolah-olah menyamai bukit kecil.


Enam ini disepakati. Terdapat sembilan nama-nama kuda baginda yang tidak disepakati, iaitu: dzul-'uqqal, syahaa', dzul-limmah, sirhan, murtajil, adham, ward, ya'sub dan bahr.
(ذوالعقال) (الشحاء) (ذواللمة) (السرحان) (المرتجل) (الأدهم) (الورد) (اليعسوب) (البحر)

No comments: